مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان در راستای خدمت رسانی دامپزشکی مطرح نمود:
تقاضای همکاری و استفاده از خودروهای عملیاتی بسیج عشایری و ... یکی از راهکاری موقت برای اجرای عملیات واکسیناسیون دام ها است.
کمبود نیرو و خودروهای عملیاتی از مهم ترین دغدغه های اداره کل دامپزشکی استان اصفهان است و نیازمند همکاری سایر ارگان ها در امر خدمت رسانی به ویژه واکسیناسیون دام ها می باشد.
 ١٣٩٨/٠٢/١٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
در راستای ارتقاء سطح بهداشت عمومی و سلامت جامعه:
اجرای طرح بازرسی و نظارت برخودروهای حمل شیر خام در شهرستان فریدن
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان فریدن اظهار داشت : نظارت و بازرسی از خودروهای حمل شیرخام درسطح شهرستان فریدن در سال 98 با جدیت تمام ادامه خواهد داشت .
 ١٣٩٨/٠١/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>