چاپ
ارسال به دوست

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان خبر داد:

بازدید کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور از واحدهای پرشویی و تبدیل ضایعات شهرستان اصفهان

دکتر حمیدرضا امیری گفت: با حضور کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور از زیرساخت های صنایع پرشویی و تبدیل ضایعات اصفهان بازدید به عمل آمد و مشکلات پیش روی این صنعت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان، به منظور برنامه ریزی برای سامان دهی واحدهای پرشویی و بررسی آخرین دستاوردها و وضعیت واحدهای تولیدی برتر کشور در زمینه تبدیل ضایعات حاصله در کشتارگاه ها و کارخانجات فرآوری محصولات خام دامی، دکتر شاهرخی و دکتر صابونی، کارشناسان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور در معیت دکتر وحیدرضا خامسی پور رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان و دکتر حمید رضا امیری رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان از واحدهای پر شویی و تبدیل ضایعات شهرستان اصفهان بازدید کردند.

دکتر حمیدرضا امیری در این خصوص گفت: با حضور کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور از زیرساخت های صنایع پرشویی و واحدهای تبدیل ضایعات و مشکلات پیش روی این صنعت در اصفهان، از خطوط تولید پودر ماهی به روش سوپ و تولید پودر پر هیدرولیز بازدید و موارد بهداشتی جهت بهینه سازی روند به متصدیان و مسئولین فنی بهداشتی این واحد ها متذکر شدند .

  • کد خبر: ٧٦٠٩/
  • ١٤:١٩ - 1397/12/22/
  • تعداد بازدید: 199

خروج