اخبار حاوی کلید واژه (ایام نورزو)


رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار خبرداد:
اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی برخوار در ایام نوروز
دکتر مجید فلسفی منش از اجرای طرح تشدید کنترل نظارت بهداشتی ویژه ایام نوروز در سطح شهرستان برخوار خبر داد
 ١٣٩٧/١٢/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>