اخبار حاوی کلید واژه (دکتر عبدالرضا مرادی معاون توسعه مدیریت و منابع)


در راستای رفع مشکلات بیمه ای؛
برگزاری نهمین نشست ساماندهی بیمه عمر و سرمایه گذاری کارکنان دامپزشکی استان اصفهان
ساماندهی و رفع مشکلات بیمه عمر و سرمایه گذاری کارکنان دامپزشکی استان اصفهان با تشکیل 9 جلسه در حال پیگیری است.
 ١٣٩٨/١٠/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
چهارمین نشست کارگروه سلامت اداری، مبارزه با فساد و صیانت از حقوق شهروندی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان اصفهان بر آموزش همکاران در زمینه برنامه های 9 گانه صیانت از حقوق شهروندی تاکید نمود.
 ١٣٩٨/١٠/٢٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
⁠⁣یامن اسمه دوآء و ذکره شفآء،
عیادت معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان اصفهان از همکار بیمار بستری در منزل
دکتر عبدالرضا مرادی و همراهان با حضور در محل منزل مهندس حمیدرضا شیرانی از وی عیادت نمودند.
 ١٣٩٨/١٠/٠٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٨/٠٨/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان اصفهان:
مستند سازی تمامی اقدامات فنی و اداری از سوی تمامی همکاران امری بسیار ضروری است
دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با حضور نماینده سازمان و مدیریت برنامه ریزی استان برگزار شد.
 ١٣٩٨/٠٨/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>