دکتر علیرضا   اکبرشاهی

مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری های طیور

دکتر علیرضا اکبرشاهی

ارتباط مستقیم با رئیس اداره

کارشناسان