تماس با ما

02188953399 معاون دفتر 02188953400 داخلی3677


نمابر

02188957252

 
دراجراي قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع كارافتادگي كاركنان دولت چگونه است ؟ تاریخ ثبت : 1398/03/22
طبقه بندي :
پرسش : دراجراي قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع كارافتادگي كاركنان دولت چگونه است ؟
سوال :

 در حال حاضر جهت از كار افتادگي كارمندان دولت بر اساس ماده ٧٩ قانون استخدام كشوري اقدام مقتضي معمول مي گردد.

تعداد نمایش : 319 <<بازگشت

نظرسنجی