تماس با ما

02188953399 معاون دفتر 02188953400 داخلی 2318


نمابر

02188957252

 

مناقصات سال 1398

 1- آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (1/م/98) خرید واکسن های دامی (ریالی)

 2- مناقصه 2م98 نگهبانی

برای دریافت فایل فشرده مناقصه کلیک نمایید

 3- مناقصه 3 م 98 خرید لوله های خونگیری

برای دریافت شرایط مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید

 4 - تجدید مناقصه 3 م 98 خرید لوله های خونگیری

 


 

نظرسنجی