دکتر شهبازی خبر داد:
برگزاری جلسه ساماندهی و ارتقاء کیفیت شیر خام در شهرستان گلپایگان
سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان گلپایگان اظهارنمود: در صورتی که متصدیان مراکز عرضه شیرخام پس از کسب آموزش های لازم از تأمین شرایط و رعایت ضوابط بهداشتی ابلاغی سر باز بزنند، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد تا از ادامه فعالیت آنان جلوگیری شود.
 ١٣٩٨/٠٤/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
با تلاش شبکه دامپزشکی شهرستان مبارکه:
واکسیناسیون دام ها و سمپاشی اماکن دامی بر علیه بیماری لمپی اسکین
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مبارکه اظهار داشت: پیش بینی می شود در راستای پیشگیری از بیماری لمپی اسکین در سطح شهرستان بیش از 10 هزار راس گاو بر علیه این بیماری واکسینه شوند.
 ١٣٩٨/٠٤/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر حسن پور خبر داد:
واکسیناسیون رایگان بیش از 22 هزار و 500 راس گاو علیه بیماری لمپی اسکین در شهرستان نجف آباد
باتلاش شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد بیش از 32 هزار متر مربع از جایگاه های نگهداری دام این شهرستان سمپاشی شده است.
 ١٣٩٨/٠٤/٢٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان برگزار شد:
جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه در شهر ورزنه شهرستان اصفهان
معاون شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان در جلسه ستاد بحران شهر ورزنه خواستار تخصیص اعتبار ویژه جهت خرید سم شد.
 ١٣٩٨/٠٤/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر عباس شاه میرزایی:
راه اندازی خط کشتار شتر مرغ در کشتارگاه دام شهرستان کاشان
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کاشان از برگزاری دومین جلسه ساماندهی کشتارگاه دام این شهرستان و همچنین مقدمات راه اندازی خط کشتار شترمرغ با همکاری شهرداری کاشان و مطابق ضوابط بهداشتی ودستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور در محل کشتارگاه دام شهرستان کاشان خبر داد.
 ١٣٩٨/٠٤/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>